ЗА НАС

Началото на нашата дейност е от 2008 година. С времето успяхме да изградим успешен и устойчив екип от професионалисти. Арен Инженеринг ЕООД е широко профилна фирма в сферата на услугите. Дейностите, които предлагаме са проучване за вода, екология, КИП и А електроника. Фирмата ни работи със специфична техника и оборудване даващи сигурни и надеждни във всеки сектор от дейността ни .

Мисия

Отговорност към клиента

Поддържане на дългосрочни отношения

Бързина и коректност

Цели:

Квалифицирана и експертна помощ в различните предлагани от нас услуги/дейности.

Основен екип:

  • Бисер Емилов – Управител
  • Инж. Стоян Асенов – Електроника и автоматика
  • Добринка Панева – Магистър еколог
  • Йешим Дениз – Мениджър човешки ресурси