Екология

Опазването на околната среда и взаимодействието на екологията с работните процесите във всяко едно предприятие добиват все по-голямо значение в настоящата икономическа среда, засягайки в пълна степен работата на всяка една фирма.

Задължението от предоставяне на актуална информация на заинтересованите от екологията институции създава необходимостта от поддържане на специалист, отговарящ за събирането, подготвянето и представянето на изискуемите данни. Нерядко за изпълнението на тези дейности се определя сътрудник от друго звено в предприятието, който, от една страна, не разполага със специфичните знания и опит за подготвянето на желаните справки, свързани с екологията, а от друга страна не допринася в пълна степен в отдела си, към който първоначално е назначен.

Определянето на цените на услугите за всички видове консултации се уточняват след влизане във връзка с нас и допълнително уточнение както на Вашите изискванията, така и на нашите възможности за оказване на консултантска помощ.

Галерия