Сондажи

Проучване за вода

В цялата страна.
Все повече стават хората, които стигат до решението, че водата е продукт, за който си заслужава да се плаща. Повече от клиентите ни вече са се убедили в това, чрез вече преминал неуспешен опит за сондиране на случаен принцип. Както всички знаем това не е безплатно удоволствие, а резултатът не винаги е удовлетворяващ.

Къде е водата в един сондаж?

За това работим ние. Определяме правилното място за сондиране.
Основната дейност на фирмата ни е насочена именно към проучването и намирането на подпочвената вода. Фирмата ни работи със специфична техника и оборудване даващо сигурно и надеждно местоположението на подпочвените води.

От опита ни във времето, установяваме правилното и с голяма степен на сигурност наличие на вода. Както дълбочината и приблизителния дебит.

Проучете предварително дали във вашият имот има наличие на вода.

Сондажи

Изграждане на сондажи в мека почва, скала и трудно достъпни терени.

Еърлифт

Ако сондажът, който имате е намалил дебита си или дори е пресъхнал изцяло, еърлифт почистването ще помогне за възвръщане на количеството изпомпвана вода.

Галерия